NU Prijevod chata

Autori: Dr. LUY Mithona, Mr. Rachana Chhoeung, Mr. Ley Kamthong, Mr. Horn Kimheang

Tvrtka/Fakultet/Škola: Norton University

Država: Kambodža

e-mail: mithonaluy@gmail.com

internet stranica: www.norton-u.com

Prijevod chata je mobilna aplikacija koja omogućava govornicima različitih jezika komunikaciju temeljenu na umjetnoj inteligenciji za automatsko prevođenje glasa ili teksta na jezik drugih sudionika u skupini.