PRIJENOSNIK KUTA

Autor: UMA DŽENDŽO

Mentor: Sada Bašagić

Škola: OŠ VLADIMIR DEŠČAK, Novaki

Category:

Inovacija služi za prijenos kuta sa nepristupačnog dijela objekta (građevine) na papir.