PRESA ZA PROIZVODNJU BLOKOVA ZA GRADNJU UKLAPANJEM, BEZ KORIŠTENJA VEZIVNIH MATERIJALA

Autor: VLADIMIR DOLENC

Država: Hrvatska

e-mail: vladimir.dolenc@gmail.com

Izum se odnosi na područje strojogradnje u dijelu strojeva za proizvodnju građevinskog materijala u vidu dvoprofilne blok-cigle kojom se gradnja zidova zgrada obavlja uklapanjem  bez korištenja vezivnih materijala (žbuka, ljepilo i sl).

Izum je složeni stroj sastavljen od više segmenata djelovanje kojih je međusobno  povezano i upravljano softverskim putem. Mediji koje stroj koristi su električna energija, softver, hidraulika i pneumatika.