Potencijal biorazgradivog polimera koji se dobiva iz proteina sirutke

Autori: Elena Popovska , Ema Gajdova

Fakultet: Yahya Kemal College – Skopje

Država: Sjeverna Makedonija

e-mail: sabirealkin@gmail.com

S obzirom na to se neki materijali biljnog podrijetla (sirovine prve generacije) dobivaju od biljaka koje bi se inače mogle iskoristiti za prehranu ljudi ili životinja, poželjno je odabrati biomaterijale koji se dobivaju od nusproizvoda, otpada ili ostataka iz drugih procesa (sirovine druge generacije).

Odabrali smo sirutku, nusproizvod koji nastaje pri proizvodnji sira, kao biomaterijal za proizvodnju plastike. Sirutka sadrži proteine sirutke, koji spadaju u klasu globularnih (sferičnih, kuglastih) proteina. Tijekom proizvodnje sira, gruševina kazeina se postupkom procjeđivanja mlijeka odvaja od bistre žućkaste tekućine, tj. tekuće sirutke. Od 10 l mlijeka dobije se 1 kg sira i 9 l sirutke, od čega proteini sirutke čine oko 0,55 %. Jedna litra tekuće sirutke sadrži oko  2,5 – 7,2 g minerala, 44 – 52 g laktoze i 6 – 8 g proteina.