POTENCIJAL BENZAMIDNIH SPOJEVA U VERNONIA AMYGDALINA DELILE DA INHIBIRAJU ENZIME ALFA GLUKOZIDAZE KOD PACIJENATA S DIJABETES MELLITUSOM KOD IN SILICO METODE

Autor: Agnes Frysky Aningrum, Ahmad Luthfi Hasan, Asri Kirana Putri Darmawan, Nabila Belva Dewi, Raissa Sandy Wiratama, Zaidan Syahda Irfansah

Tvrtka: Al Irsyad Al Islamiyyah High School Purwokerto

Država: Indonesia

e-mail: tu@smaitalirsyadpwt.sch.id

web: www.alirsyadpwt.com

Jedan od tretmana za dijabetes je kontroliranje postprandijalne hiperglikemije sprječavanjem aktivnosti α glukozidaze, što se može analizirati in silico, odnosno molekularnim spajanjem. Testirali smo benzamidni spoj pronađen u biljci Vernonia amygdalina delile i zaključili da benzamidni alkaloidni spoj ima potencijal za inhibiciju α glukozidaze kod pacijenata s dijabetesom.

Only YouTube and Vimeo videos are supported with this shortcode.