Postupak za dobivanje asimetričnih polimernih membrana s trajnom hidrofilnošću koja se koristi u ultrafiltraciji vode za farmaceutsku i prehrambenu industriju

Autor: Nedeff Valentin, Sandu Andrei Victor, Nedeff Florin Marian, Sandu Ioan Gabriel, Barsan Narcis, Tătaru Laurenţiu, Sandu Ion

Tvrtka: Vasile Alecsandri University of Bacău

Država: ROMANIA

Izum se odnosi na postupak dobivanja asimetričnih polimernih membrana s trajnom hidrofilnošću, koje se koriste u ultrafiltraciji vode za farmaceutsku i prehrambenu industriju. Postupak prema izumu sastoji se od dispergiranja 0,3% smjese nanočestica silicijevog dioksida i koloidnog srebra u gravimetrijskom omjeru 98:2 u hidrofilnom polimernom otapalu 1-metil-2-pirolidona, nakon miješanja, 30% polisulfona dispergiranog u polimernom Doda se otapalo, mehaničko miješanje se nastavi na 240 okretaja u minuti tijekom 24 sata na sobnoj temperaturi, što rezultira homogenom i stabilnom disperzijom, koja se izlije na podlogu od netkanog tekstila. niti ispod 100 μm, što rezultira polimernim membranama debljine 100 … 200 μm i asimetričnim stratigrafskim profilom promjera pora.