POSTUPAK PRIPREME FOTOPOLIMERNOG MATERIJALA I SUSTAV UREĐAJA SA PRIMJENOM U DLP 3D PRINTERU

Autori: LUKA BIONDIĆ i LJUBOMIR LOKIN

Tvrtka: 3Dtech d.o.o.

e-mail: info@3dtech.hr

internet stranica: www.3dtech.hr

Inovativna tehnologija 3D printanja razvijena u poduzeću 3Dtech pod nazivom „MLA DLP tehnologija“. Tehnologija koristi tri vlastita izuma za koje je predana patentna prijava a koji poboljšavaju rad 3D printera u smislu povećanja brzine printanja, povećanja kapaciteta printanja a pri tom snižavaju cijenu izrade pojedinog modela.

Tehnologija inovativnog 3D printanja, koja je osmišljena u poduzeću 3Dtech, omogućava specijaliziranu primjenu 3D printanja u različitim područjima primjene. Trenutno je tehnologija primijenjena u specijaliziranom printeru za dentalnu industriju i takav printer je već na testiranju u jednoj zubarskoj poliklinici. Upotreba printera je pokazala da je moguće raditi i specifične ortodontske postupke koji do sada nisu bili mogući.

Sljedeća primjena tehnologije će biti u specijaliziranim printerima za  zlatarsku industriju, specijaliziranim printerima za izradu prototipa, liniji printera za printanje metala te specijaliziranim printerima izrađenim prema potrebama i zahtjevima korisnika gdje će svaki printer biti unikat.

BROJ ZAŠTITE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA: HR P20200097A

Gotov proizvod

Ciljana skupina: trgovci/distributeri i partneri