POSTUPAK DOBIVANJA PROIZVODA ZA REKONSTRUKCIJU KOŠTANIH DEFEKATA NA BAZI HIDROKSIAPATITA I BIOGENOG BIFAZNOG KALCIJEVOG FOSFATA

Autori: Florin MICULESCU, Aura Catalina MOCANU, George STAN, Iulian Vasile ANTONIAC, Mihnea Cosmin COSTOIU, Stefan Ioan VOICU, Marian MICULESCU, Ileana Mariana MATEȘ, Augustin SEMENESCU

Tvrtka/Fakultet/Škola: University POLITEHNICA Bucharest

Država: Rumunjska

e-mail: augustin.semenescu@upb.ro

web: www.upb.ro

Izum se odnosi na postupak dobivanja proizvoda za rekonstrukciju koštanih defekata na bazi hidroksiapatita i biogenog bifaznog kalcijevog fosfata s kontroliranim omjerom hidroksiapatita / trikalcijevog fosfata, uključujući preliminarnu fazu dobivanja hidroksiapatita postupkom termičke disocijacije karbonata od kalcija u obliku dolomitskog mramora i morskih školjaka. Zatim slijedi hidratacija kalcijevog oksida, tretiranje otopine kalcijevog hidroksida fosfornom kiselinom koncentracije 85 % u količini 100 – 130 % x izračunata stehiometrijska količina, sušenje na 120 °C i mljevenje te miješanje dobivenog praha s podijeljenim i upletenim /  uvijenim vlaknima konoplje u obliku svežnja i zatim natapanje u vodenoj otopini škroba koja se dobiva miješanjem odmjerenih dijelova škroba / destilirane vode u termostatiranoj kupki na 70 – 80 ° C. Dobivena mješavina sabija se  hladnim izostatskim prešanjem u kalupe Φ 10 – 50 mm izlaganjem pritisku od 10 – 25 MPa. Proizvod se dobiva sinteriranjem u električnoj pećnici na 900 – 1300 °C kroz 1 – 12 h u prisutnosti zraka. Poroznost proizvoda, kao rezultat strukture u obliku međusobno povezanih kanalića, posljedica je potpunog sagorijevanja unesenih organskih materijala, uz smanjenje dimenzija kanalića koje je izravno proporcionalno smanjenju na cilindričnom uzorku, u rasponu 20 – 35 %, uz modulaciju mehaničkih svojstava promjenama temperature  i vremena držanja prilikom sinteriranja.