Postrojenje za uklanjanje organskih zagađivača iz otpadnih voda na temelju fotokatalize i bioloških procesa

Autori: Ioana Corina Moga, Ileana Cristina Covaliu, Mihai Nita, Adrian Gabriel Tanasa, Gabriel Petrescu

Tvrtka/Fakultet/Škola: DFR Systems SRL

Država: Rumunjska

e-mail: corinamoga@yahoo.com

internet stranica: www.fluensys.ro

Svrha instalacije je poboljšati učinkovitost uklanjanja organskih zagađivača iz otpadnih voda na CO2 i H2O uvođenjem dva koraka razgradnje sa sinergijskim učinkom, kako slijedi: a) Fotokatalitički korak – koji se temelji na razgradnji organskih zagađivača foto- katalizu koju izvode poluvodičke nanočestice TiO2 pod djelovanjem UV zračenja; b) MBBR tehnologija.