POKRETNA LAMPA

Autor: MARKO BOŠKOVIĆ

Mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl. ing.

Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Država: Hrvatska

Pokretna lampa radi na sljedećem principu. Kada je lampa okrenuta ona je ugašena. Kada je se ispravi ona počinje svijetliti.