Pojačalo s FET-tranzistorima

Autor: PETAR KROFLIN

Mentor: SINIŠA TEVELLY

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Category:

Pojačalo s FET tranzistorima omogućuje pojačavanje audio signala na željenu razinu bez unošenja smetnji ili izobličenja signala. Konstrukcija ovog pojačala osigurava maksimalne performanse i niske temperature sklopovlja i pri najvećem opterećenju.