POGONSKI SUSTAV ZA MOBILNO VOZILO POGONJENO PNEUMATSKIM MIŠIĆIMA

Autor: Filip Čavić

Mentor: Prof. dr. sc. Željko Šitum

Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Izrađen je pogonski sustav koji koristi pneumatske mišiće kao aktuatore za ostvarenje gibanja pogonskog vratila mobilnog vozila. Današnja autonomna vozila većinom se vežu uz električne pogone, dok ovaj koncept koristi stlačeni zrak za pogon sustava. Za realizaciju prototipa bilo je potrebno projektirati mehaniku pogona, energetski sustav, električno napajanje te upravljanje korištenjem mikrokontrolera. Umjetni pneumatski mišići predstavljaju zanimljiv izbor tipa aktuatora koji se može koristiti kao alternativni pogon mobilnih sustava.