POGON BICIKLA LUČNIM MOTOROM SA AKSIJALNIM MAGNETNIM FLUKSOM I OKRETNIM MAGNETNIM POLJEM

Autor: ZDRAVKO CRNJAC

Država: Hrvatska

e-mail: zcrnjac1@gmail.com

Na viljušku bicikla pričvršćena je ploča statora na kojoj su postavljeni namotaji  koji stvaraju aksijalni magnetni fluks koji kroz felgu  zatvara magnetni krug.  Struja iz akumulatora se u  konvertoru pretvara u višefaznu struja sa faznim pomacima koja stvara okretno magnetno polje to jest izmjenično lučno kretanje te  u interakcijii s permanentim magnetima ukopanim u felgu pogoni bicikl.  Put okretnog (lučnog) magnetnog polja se napravi više puta dok se felga sa permanentnim magnetima okrene jedanput vršeći tako redukciju brzine.