PAMETNA ULIČNA RASVJETA

Autori: MARKO PUŠKARIĆ i ANTONIO MAJETIĆ

Mentor: SAŠA TATAR

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Category:

Uz pomoć ArduinaMKR1010 isprogramirano je upravljanje intezitetom ulične rasvjete -ako se dovoljno smrači pali se rasvjeta određenim intezitetom – kako se približavamo senzoru, pojedinog stupa, rasvjeta na tom stupu pojačava intezitet, a kasnije se intezitet opet smanjuje. Na taj način dolazimo do uštede potrošnje i smanjujemo svjetlosno zagađenje.