PAMETNA LAMPA

Autor: FABIJAN DULIĆ

Mentor: BRANKO STANTIĆ

Škola: OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA GUBEC“ TAVANKUT, R. Srbija

Category:

Izrada pametne lampe upotrebom ZIP Halo-a sa 24 svjetleće RGB diode. Upravljanje svjetlosnim efektima i jačinom osvjetljenja pomoću micro:bit-a.

Dijelovi lampe projektirani su u Google Sketchup-u i izrađeni upotrebom školskog 3D pisača. Gornji dio lampe može se ukloniti, kako bi pomoću tipke “A” i tipke “B” na micro:bit-u mogli podešavati jačinu osvjetljenja.

Micro:bit je programiran da radi u nekoliko načina rada, pri čemu se svjetlost 24 svjetleće diode na ZIP Halo-u mijenja ovisno o načinu rada. Načini rada su: ugašena svjetla, trčeća svjetla, trčeća svjetla po slučajnom odabiru boje svjetla, pojačavanje i gašenje svjetla po slučajnom odabiru boje svjetla, svjetlost plamena, promjena svjetla ovisno o temperaturi okolice i uključeno bijelo svjetlo. Za prebacivanje iz jednog načina rada u drugi na lampi je ugrađeno dodatno tipkalo, čijim pritiskom dajemo signal za promjenu načina rada micro:bit-u putem jednog od njegovih ulaznih pinova. Prema potrebi micro:bit se može dodatno programirati. Lampa se pomoć USB priključka može povezati na računalo ili uz pomoć adaptera za mobitel u zidnu utičnicu.