PAMETNA KORPA

Autor: KESEGI MARKO

Mentor: Rajčić Željko i Lisak Laslo

Škola: Tehnička škola “Ivan Sarić”, Subotica, R. Srbija

Category:

Pametna korpa bezkontaktno otvara poklopac što osigurava bezbednost svih njenih korisnika od virusa Covid-19, a i daje komociju prilikom odlaganja smeća, pošto se prilaskom korpi sama otvara, odnosno zatvara.