PAMETNA GARAŽA

Autor: IVAN ZOVKO

Mentor: MARIO TRETINJAK

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Garaža koja u svakom trenutku zna koliko ima slobodnih mjesta i koja su to mjesta, te također garaža neće dozvoliti ulazak automobila u nju ako nema slobodnih mjesta ili ukoliko pristup nije ovlašten. Administrator može pratiti stanje garaže sa udaljene lokacije bilo gdje u svijetu gdje postoji pristup Internetu. Može se očitati temperatura zraka i CO plin u zraku, ukoliko je temperatura zraka previsoka ili ako je koncetracija CO plina prevelika pali se sustav ventilacije.

Ovakva garaža se može primijeniti u velikim centrima u gradovima kao i u zgradama sa garažama. Također sustav se može unaprijediti na način da svaki korisnik ima pristup aplikaciji te u svakom trenutku u jednom gradu korisnik može vidjeti u kojoj garaži ima najviše mjesta(Kada bi se sve garaže izgradile pomoću ove inovacije). A tada bi administrator imao pristup svemu gdje bi  još bila statistika dnevnog broja parkiranja u svakoj garaži.