Paket alata Seemon: softverski paket za analizu 3D medicinskih slika pluća u svrhe akademskih istraživanja

Autori: Sayed Ali Nourian Najafabadi, Alireza Ebrahimi, Alireza rahbar, Mohammadreza Salehi, Milad Safari

Tvrtka/Fakultet/Škola: Montazery high school, Tehran university, Shahid Beheshti university

Država: Iran

e-mail: alireza01708@gmail.com

Medicinski softver za slikovnu analizu i vizualizaciju pluća za Matlab.

Sastoji se od sljedećih elemenata:

– GUI aplikacija za vizualni prikaz i analizu kliničkih slikovnih prikaza pluća (CT i MRI);

– okvir za brzo prototipiranje za izvršavanje postojećih i razvoj novih algoritama;

– aplikacijsko programsko sučelje (API) koje omogućuje primjenu u okviru vlastitog programskog rješenja, neovisno o GUI aplikaciji;

– skup algoritama za analizu pluća, koji se mogu upotrebljavati neovisno o paketu.

Alat se može koristiti na mnogo načina, na primjer: učitavanje slikovnih datoteka Dicoma ili mhd/raw uz pomoć GUI-ja, automatizirana analiza poput segmentiranja plućnih režnjeva ili detekcije emfizema i spremanje rezultata; pisanje vlastitih dodataka (plugin) za različite slikovne analize poput detekcije plućnih bolesti na određenim područjima; pisanje Matlab skripti za automatsku analizu  stotina skupova podataka uz pomoć API-ja iz paaketa, na primjer za prikupljanje izmjera dišnog puta; korištenje alata PTKViewer za brzi pregled skupova 3D podataka iz prozora za naredbe u Matlabu; razvoj vlastitih medicinskih aplikacija uz dodavanje panela za slikovni prikaz iz paketa  (PTKViewerPanel) u aplikaciju; korištenje funkcija knjižnice iz paketa za učitavanje/spremanje, obradu (npr. 3D watershed transformacije) i analizu slikovnih podataka.