Ormarić Sternitize

Autori: KANTAPON PRASARNSUK; SUPAKORN KITTANANUN; THUN MINGKAEW; SARANYAPONG PIYAYOPAB

Škola: Chulalongkorn University Demonstration Elementary School

Država: Tajland

e-mail: j_jerasak@hotmail.com

Kako osigurati čistoću i dezinfekciju površina za sve korisnike ormarića na određenoj lokaciji? Rješenje je Sternitize, ormarić koji je iznutra premazan bakrovim oksidom (s antivirusnim, antibakterijskim djelovanjem) radi dezinfekcije. Također će poprskati stvari u ormariću otopinom benzalkonijeva klorida (0,05 %) i tako ih dezinficirati.