Oprema i postupak dekontaminacije ispiranjem tla onečišćenih teškim metalima

Autor: Gianina Elena Damian, Valer Micle

Tvrtka: Technical University of Cluj-Napoca, Romania

Država: ROMANIA

Proces koristi odgovarajuću opremu za miješanje i usitnjavanje gdje se kontaminirano tlo zajedno s otopinom za pranje koja sadrži kalijeve soli huminskih kiselina i kitozan uvodi u komoru za taljenje. Miješanje smjese u komori za mljevenje vrši se s 12 lopatica za miješanje smještenih na rotirajućoj osovini koju pokreće elektromotor. Ova oprema za dekontaminaciju osigurava visok kontakt čestica zemlje s otopinom za pranje, što dovodi do visoke učinkovitosti. Njegovom upotrebom eliminira se potreba za sortiranjem tla na male čestice prije dekontaminacije. Također, proces je ekološki zbog prirode korištenih sredstava za pranje.