OMNI ROBOT SKLADIŠTAR

Autor: LUKA ČUČUKOVIĆ

Mentor: IVAN JURIĆ

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA

Robot je model koji služi za prijenos tereta na daljinsko upravljanje. Pri tome može se kretati u svim smjerovima i pritome držati apsolutnu orijentaciju. Za kontrolu koristi aplikaciju i bluetooth te trigonometrijski algoritam za kontrolu motora.