Oblik mješavine gline sa Zeolitom i Gum Karaya

Autori: N. Nitwatthana, P. Pongsuwan, P. Chaichompu, K. Piyarungsi, C. Phetpoo

Fakultet: The prince royal’s college

Država: Tajland

e-mail: prccontact@prc.ac.th

web: www.prc.ac.th

Ovaj rad sastoji se od kamenčića zeolitne gline i obložen Karaya gumom koja ima jedinstvene oblike što ga čini učinkovitijim. uzgoj lončanica od ostalih. Zato što dobro upija i održava oblik te je pogodan za uzgoj biljaka.