Nauči me taj kod

Autor: MARKO ŠIMIĆ

Mentor: STJEPKO MAČKOVIĆ

Škola: Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb

Država: Hrvatska

e-mail: jurin.drago@gmail.com

Aplikacija koja može programirati u C codu, pyghntonu, C++,  java scriptu, te objasniti svaki dio tog koda korak po korak.