NAPREDNI AUTOMATSKI EDOMETARSKI SISTEM ZA MJERENJE STIŠLJIVOSTI TLA

Autori: ZDRAVKO MARIČIĆ I TOMA MOROVIĆ

Tvrtka: MARIAL

Država: Hrvatska

e-mail: marial1@zg.t-com.hr

Mehanička svojstva tala, osobito glinenih, od posebnog su značaja za građevinarstvo, gdje se koriste prilikom projektiranja adekvatnog temeljenja objekata. Zbog toga je ispitna metoda kojom se ova svojstva utvrđuju precizno normirana i takva se provodi u svakom geotehničkom laboratoriju na svijetu. Ovaj Aparat omogućuje velike uštede u ljudskom radu i vremenu uloženom u izvođenje edometarskog pokusa sukladno normi te poboljšanje kvalitete rezultata. Sam pokus sastoji se od nanošenja određenog broja inkremenata opterećenja na uzorak tla te njegovog održavanja na svakom stupnju do ispunjenja kriterija za nastavak, što se tradicionalno radilo ručnom izmjenom utega koji su težinom preko poluge pritiskali uzorak, te ručnim zapisivanjem izmjerene deformacije tijekom cijelog trajanja pokusa, što je prosječno tjedan dana.