Napajanje 1.0

Autor: Dominik Merkl

Mentor: Ružica Kamenjašević

Škola: Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije i Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Category:

Služi kao napajanje za punjenje akumulatora ili pokretač elektromotora.

Radi na napon gradske mreže 230 V. Ugrađen mu je ampermetar.