NANOSTRUKTURIRANI FILM NA BAZI TITANIJEVOG DIOKSIDA

Autor: LIDIJA ĆURKOVIĆ, DAVOR LJUBAS, HRVOJE JURETIĆ

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje

Država: Hrvatska

e-mail: lidija.curkovic@fsb.hr , davor.ljubas@fsb.hr , hrvoje.juretić@fsb.hr

Predložena inovacija odnosi se na postupak priprave nanostrukturiranog fotokatalizatora na bazi titanijevog dioksida (TiO2) sol-gel procesom. Kao fotokatalizator TiO2 se najčešće koristi u obliku nano praha. Glavni nedostatak ove tehnologije je otežana separacija nanočestica fotokatalizatora nakon uporabe u procesu pročišćavanja voda, a samim time i mogućnost njegove ponovne uporabe. Specifičnost predložene inovacije je rješenje ovog problema imobilizacijom TiO2 u obliku tanke, tvrde keramičke prevlake, tj. filma na inertnu podlogu reaktora sol-gel procesom postupkom uranjanja.

Tanka keramička sol-gel prevlaka TiO2 je homogena, ima nisku cijenu, veliku tvrdoću, dobru kemijsku postojanost i široku primjenu.

Pripravljeni TiO2 film i nakon više od 100 radnih sati izlaganja intenzivnom miješanju i povišenoj i sniženoj temperaturi pokazuje postojanu fotokatalitičku aktivnost u razgradnji vodene otopine tekstilnog bojila kongo crvena uz primjenu UV-A i UV-C zračenja. Pri tome se održava i mehanička postojanost keramičkog filma.