MODULARNA INSTALACIJA ZA SUŠENJE

Autori: Balan Mihail, Ţislinscaia Natalia, Vișanu Vitali, Melenciuc Mihail, Popescu Victor, Țurcanu Dinu, Gîdei Igor

Fakultet: Technical University of Moldova

Država: Moldavija

Izum se odnosi na prehrambenu industriju, posebno na modularnu sušaru, a može se primijeniti u prehrambenoj industriji, u okviru seljačkih domaćinstava koja se bave uzgojem voća, kao i individualno, za sušenje poljoprivredne hrane /proizvoda/. Sušara poljoprivredno-prehrambenih proizvoda je modularna instalacija, koja se prema izumu sastoji od: tri modula, koji međusobno spojeni čine komoru za sušenje. Hermetičnost između instalacijskih modula osigurana je spojnom bravom 14 modula A, B, C.