MJERNI UREĐAJ I METODA ZA SIMULTANA MJERENJA OTPORA PROLAZU TOPLINE I TEMPERATURNIH GRADIJENATA SLOJEVA KOMPOZITA ODJEĆE

Autori: DUBRAVKO ROGALE, SNJEŽANA FIRŠT ROGALE, ŽELJKO KNEZIĆ

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Država: Hrvatska

e-mail: dubravko.rogale@ttf.hr

Toplinska svojstva odjeće se kod većine proizvoda još uvijek ne projektiraju koristeći inženjerska i znanstvena znanja zbog nedostatka jednostavnih, i prihvatljivih mjernih naprava i metoda pa se broj slojeva odjeće, vrsta termoizolacijskog materijala i njihova debljina se odabiru se iskustveno. Prikazan je nov mjerni uređaj i metoda za simultana mjerenja pri određivanju otpora prolazu topline kroz jedan ili više slojeva odjevnih kompozita i temperaturnih gradijenata slojeva kompozita, kao i teoretske osnove funkcioniranja i praktični rezultati.

Odjevno inženjerstvo nema dugu tradiciju mjerenja i mjeriteljske tehnike potrebne za ispitivanje karakteristika materijala potrebnih za tehničko projektiranje odjevnih predmeta. Zato je uvođenje nove mjerne metode za simultano mjerenje otpora prolazu topline i temperaturne gradijente važna novost za područje odjevnog inženjerstva.

Novost je da se mjerenja dva važna parametra za projektiranje toplinskih svojstava odjeće i na odjevnim kompozitima (otpor prolazu topline i vrijednosti temperaturnih gradijenata) izvode istovremeno i na jednom mjernom sustavu.

Industrijsko vlasništvo: P20211208A