MJERENJE BROJA OKRETAJA POMOĆU STROBOSKOPA I FREKVENCMETRA

Autor: KARLO KOMAREC

Mentor: ŽELJKO BLAŽEK

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Category:

Namjena ovoga uređaja je mjerenje broja okretaja rotirajućih predmeta bez mehaničkog dodira. Stroboskop se podesi na brzinu bljeskanja da dobijemo optički gledano kao da predmet stoji tada na instrumentu očitamo frekvenciju pomnožimo sa 60 i dobijemo broj okretaja u minuti.

Posebnost ovoga uređaja je jednostavnost upotrebe i niska cijena izrade.