MINI CIRKULAR

Autor: NINA ĆURČIN

Mentor: SNEŽANA VRANJEŠ

Škola: OŠ ‘’ŽARKO ZRENJANIN’’, Zrenjanin, R. Srbija

Category:

Ideja se odnosi na modelovanje mini cirkulara, modela koji bi više bio korišten u svrhe učenja i nastavnog sredstva za đake osnovne škole. Materijal koji sam koristila bio je leksan, drvo, karton, lepak. Cirkular se pokreće pomoću električne energije i u mom slučaju seče karton, ali kada bi stavili jači motor i jače sečivo imao bi i širu svrhu.