MIKROKONTROLERSKI SUSTAV ZA DETEKCIJU OŠTEĆENJA TRASE VOZILA MJERENJEM VIBRACIJA

Autori: NIKOLA SARIĆ, ŠIME KOŽUL, SINIŠA FAJT

Tvrtka: FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

e-mail: nikola.saric@fer.hr; sime.kozul@fer.hr; sinisa.fajt@fer.hr

internet stranica: www.fer.unizg.hr

Ideja našeg rješenja je sustav montiran u vozilo koji omogućuje detekciju potencijalno opasnih oštećenja na trasi po kojoj se prometuje mjerenjem vibracija koje nastaje međudjelovanjem vozila i podloge. Smješten u osobni automobil, sustav bi detektirao oštećenja ceste, dok bi smješten u tramvaj ili vlak detektirao oštećenja pruge. Kada detektira oštećenje, sustav automatski pamti geografsku lokaciju i šalje sve podatke na računalo ili ih pohranjuje u bazu podataka. Sustav objedinjuje fizičke komponente, prvenstveno mikrokontroler i razne senzore s programskom potporom koja omogućuje analizu i pohranu podataka u stvarnom vremenu. Ovo rješenje bi bilo od velike koristi službama zaduženima za nadzor prometnica jer bi omogućio izradu i konstantno nadopunjavanje baze podataka sa svim lokacijama potencijalnih oštećenja na nekom području. Skaliran na nacionalnu razinu, omogućio bi izradu karte kompletne mreže autocesta ili željeznica na području Hrvatske sa svim označenim oštećenjima pomoću koje bi nadležne službe točno znale gdje su potrebni popravci. Sustav je moguće uvezati bežičnim komunikacijama sa sustavom za pohranu i analizu podataka, te omogućiti gospodarenje i upravljanje cestovnim i tračnim prometnicama u okviru pametnih sustava korištenjem umjetne inteligencije.

CILJANA SKUPINA: partneri