Mikrofluidni čip za otkrivanje mikrofilarija

Autori: Prapruddee Piyaviriyakul, Sariya Asawakarn, Alongkorn Pimpin, Wutthinan Jeamsaksiri, Witsaroot Sripumkhai

Tvrtka/Fakultet/Škola: Biochemistry unit, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University

Država: Tajland

e-mail: Prapruddee.p@chula.ac.th

Bolest srčanog crva je bolest pasa i mačaka koju prenose komarci, a dijagnosticira se na temelju otkrivanja prisutnosti mikrofilarija u krvi. Osmislili smo novu metodu za detekciju mikrofilarija uz pomoć  mikrofluidnog uređaja s posebnim filtrom za odvajanje mikrofilarija od krvnih stanica. Nakon injektiranja uzorka krvi u uređaj, mikrofilarije ostaju zarobljene u čipu. Čip može otkriti mikrofilarije u uzorcima malog volumena i niske koncentracije, a jamči brze rezultate.