MICROBIT ROBOT ZA UČENJE PROGRAMIRANJA

Autor: KATARINA SREDOJEVIĆ

Mentor: Zoran Vujković

Škola: ОŠ "Kizur Ištvan", Subotica, R. Srbija

Category:

Naša škola je na takmičenju iz micro:bit kontrolera osvojila 10 komponenti za robote bez šasija. Zato sam odlučila da u Skečapu izprojektujem robote koji su jednostavni za sastavljanje i modularni za lakšu zamenu delova u slučaju lomova. Napisala sam i par osnovnih programa u MU pythonu radi testiranja rada robota. U školi sam ištampala robote na 3D štampaču.