MICRO:BIT HODAJUĆI ROBOT

Autor: ANDREAS DAMJANOSKI

Mentor: BRANKO STANTIĆ

Škola: OSNOVNA ŠKOLA „MATIJA GUBEC“ TAVANKUT, R. Srbija

Category:

Izrada modularnog robota, jednostavnog za sastavljanje i laku zamjenu dijelova u slučaju loma, radi uvježbavanja programiranja micro:bit-a.

Školski roboti za svoje kretanje uglavnom koriste kotače. Cilj je izraditi jedan neobičan robot koji ne bi koristio kotače nego bi hodao, a koji bi se koristio za učenje programiranja. Dijelovi robota su projektirani u Google Sketchup-u i izrađeni upotrebom školskog 3D pisača.

Robot je osmišljen na način da bude što jednostavniji za sastavljanje i laku zamjenu dijelova u slučaju loma. Motori robota povezani su na upravljačku ploču na kojoj se nalazi micro:bit koji s njima upravlja. Putem radio veze on dobiva naredbe za upravljanje motorima od drugog micro:bit-a, koji se nalazi učvršćen na kontroleru (gamepad-u), pomoću kojeg upravljamo robotom. Kontroler je također izrađen na 3D pisaču.