METEOROLOŠKA STANICA

Autor: MATEJ TAČKOVIĆ

Mentor: MIRKO MESIĆ

Škola: Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Država: Hrvatska

e-mail: matej.ta@gmail.com

Stanica napravljena pomoću ESP8266, Arduino UNO, senzora i Arduino IDE.

Namjena je praćenje i analiziranje temperature, vlage i svjetlosti u realnom vremenu na ThingSpeak-u.

Također se dobije  vizualizacija vanjske temperature na LCD ekranu za zadanu lokaciju na OpenWeatherMap-u.