METEOROLOŠKA STANICA REALIZIRANA UZ POMOĆ ARDUINA

Autor: MATEJ TAČKOVIĆ

Mentor: TOMISLAV VDOVJAK

Škola: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA OSIJEKA

Category:

Stanica napravljena koristeći ESP8266, Arduino IDE. Namjena je praćenje i analiziranje temperature, vlage i svjetlosti u realnom vremenu na ThingSpeak-u. Također vizualizacija vanjske temperature za zadanu lokaciju na OpenWeatherMap-u na LCD ekranu.