Meteorološka postaja

Autor: Danijel Krišto

Mentor: Tomislav Vdovjak

Škola: Elektrotehnička i prometna škola Osijek

DHT je spojen na analogni pin na mikro upravljaču dok je LCD spojen na napon i na 6 digitalnih pinova. 2 gumba su spojena na digitalne pinove 7 i 6.

Cilj ovoga je pokazati lakoću izrade nekog rada pomoću Croduino 3 mikro upravljača.

Pri pokretanju LCD ispisuje poruku dobrodošlice i čeka da korisnik pritisne tipku.

Ako pritisne zelenu tipku LCD se postavlja na zaslon

mjerenja gdje prikazuje sve vrijednosti koje daje DHT senzor. Kada korisnik klikne crveni gumb LCD se vraća na zaslon dobrodošlice.