MEHANIČKI UREĐAJ SA ULTRAZVUKOM ZA KONTROLU KVALITETE STABALA

Autor: Alina Vladescu, Anca C. Parau, Cosmin M. Cotrut, Diana M. Vranceanu, Adrian E. Kiss

Tvrtka: National Institute of Research and Development for Optoelectronics - INOE 2000

Država: ROMANIA

e-mail: asemenescu2002@yahoo.com

web: www.pub.ro

Izum se odnosi na stvaranje kontrolnog uređaja koji može ocjenjivati kvalitetu debla metodom koja ne uključuje njihovo oštećenje. Ovo je korisno za prepoznavanje i odlučivanje koja su stabla zdrava, a koja su zahvaćena raznim strukturalnim problemima i treba ih posjeći. Mehanički ultrazvučni uređaj za kontrolu kvalitete stojećih vratila, prema izumu, sastoji se od: udarne glave, aktivnog dijela udarne glave (promjene nakon habanja), pogonske jedinice (elektromotor plus prijenosni mehanizam), četiri akustična senzora, klizni senzori, remen osovine, mehanizam za podešavanje opsega, upravljačka strujna kutija i napajanje, konektori, tablet sa softverom za procjenu, softver za procjenu.