MATEMATIČKI MODELI ZA IZRADU PROBLEMA O STVARNIM FIZIČKIM PROCESIMA

Autor: ANDRIY SHUT

Mentori: LYUDMILA BEZPERSTOVA, YURIY GULIY

Škola: UNESCO Centre “Junior Academy of Science of Ukraine” (JASU)

Istraživački rad pokazuje način stvaranja problema koji opisuju slične stvarne procese. Analizom rješenja jednog poznatog aritmetičkog zadatka o kravama na livadi stvoren je matematički model za generiranje zadataka. Ovo je Diofantova jednadžba drugog stupnja s dvije nepoznanice. Broj rješenja jednadžbe ovisi o vrijednostima njezinih parametara. Ako jednadžba ima najmanje tri rješenja, možemo formulirati problem. Pokazalo se da se potpuno različiti procesi po prirodi (promjena mase, relativno gibanje tijela, promjena temperature, gibanje nebeskih tijela) mogu opisati istom matematičkom ovisnošću – nizom beskonačno malih veličina. Ovo je još jedan matematički model. Diofantova jednadžba drugog stupnja s dvije varijable je model koji karakterizira stanje procesa. Koristi se za generiranje matematičkih i fizičkih problema. Zahvaljujući mogućnosti promjene brojčanih podataka, možete dobiti onoliko novih zadataka koliko želite. Ovo je inovativna ideja studije.