Maketa naselja

Autori: LUCIJA PLESAC i KATARINA MUSA

Mentori: NIKOLA HADŽI-VELJKOVIĆ i SANJA ZDILAR DAKIĆ

Škola: OSNOVNA ŠKOLA VRBANI

Category:

Maketa prikazuje dio našeg naselja. Materijali koji su korišteni su hamer papir, balza, konac i vuna. Dio zgrada i kuća izrađene su od balze a detalji na njima od papira. Dio kuća i podloga koja je pričvršćena na šperploču je od hamer papira. Ukrasi i detalji su izrađeni od konca i vune.