MAGNETSKI NAPONSKI GENERATOR

Autor: ANDRIJA MUNITIĆ

Mentor: ŽELJKO ŠAFRAN

Škola: Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb

Generator koristi energiju pohranjenu u permanentnim magnetima za proizvodnju električne energije.