LEVITIRAJUĆA REKLAMA

Autor: NIKA BOŠNJAK

Mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl.ing.

Škola: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO

Category:

Arduino je programiran da ispisuje željenu poruku paljenjem i gašenjem LED dioda. Budući da se gornji dio projekta vrti velikom brzinom, važno je znati u svakom trenutku gdje su okrenute LED diode kako bi ih se moglo pravilno upravljati. Na postolju je jedna plastična pregrada preko koje prelazi optički vezni element. Kada element očita prekid svjetlosne veze, Arduino to očitava kao signal za početak ispisivanja poruke. Paljenjem određenih LED dioda, prikazuje se prvi stupac poruke. Program će pričekati nekoliko mikro sekundi koliko je potrebno da se stup LED dioda zakrene na sljedeće mjesto. Tada se pale neke druge LED diode, i tako dalje dok se cijela poruka ne ispiše. Budući da se radi o vrlo brzom okretanju, pokretni dio će se vratiti u prvobitni položaj prije neko ljudsko oko uspije detektirati da na izvornom mjestu više nema izvora svjetla. Tada se poruka ponovno ispisuje, a nama se stvara dojam kao da je poruka nepomična, i lebdi u zraku.