LED Matrix

Autor: RICHARD TAMAŠKO

Mentor: LASLO LISAK

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA “IVAN SARIĆ”, Subotica, R. Srbija

Category:

Mogućnosti elektronskog reklamiranja na bilbordima. Mogućnost brzih promena tekstova.