Lanchester modeli s Poissonovim odlaganjem

Autor: VOLODYMYR BORYSENKO

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukraine

e-mail: jasuselection@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua

Moj projekt je usmjeren na razvoj i primjenu matematičkih modela Lanchester s Poissonovim raspolaganjem za predviđanje brojnosti vojnih snaga tijekom borbenih operacija. To nam omogućuje da učinkovito procijenimo dinamiku situacije i predvidimo mogući razvoj događaja na bojnom polju.