Lagani betonski blokovi od kamene prašine iz rudnika kaolinske gline s recikliranom plastikom EVA

Autor: Dr. Prachoom Khamput

Fakultet: Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Država: Tajland

e-mail: Choomy_gtc@hotmail.com

Proizvod ima sljedeća svojstva – količina cementa: kamena prašina iz rudnika kaolinske gline: EVA plastični otpad: 1: 2.5: 0.2 po težini, pritisna čvrstoća: 2,7 MPa, gustoća: 1023,71 kg/m3, apsorpcija vode: 8,32 %, koeficijent toplinske vodljivosti: 0,211 W/mK.