Kućni uređaj za bubrežne bolesnike Rihan

Autor: Osman Mohamed Osman mohamad

Tvrtka/Fakultet/Škola: University of el imam el mahadi

Država: Sudan

e-mail: Osmanrihan4@gmail.com

To je kućni elektronički uređaj koji brine o bubrežnom bolesniku, ispitujući bubrežne funkcije s velikom točnošću, lagan način, jednostavno vrijeme, pružajući savjete pacijentu, kontinuirano prateći njegovo stanje i izvještavajući u slučaju nužde.