KUĆA SUNCA

Autor: PETRA KRISTOFIĆ

Mentor: VALENTINA DIJAČIĆ

Škola: OŠ RETKOVEC, Zagreb

Category:

Ekološka i samoodrživa kuća. Kuća sama proizvodi struju za svoje potrebe. Krov je prekriven solarnim panelima. Za izgradnju se koriste ekološko prihvatljivi materijali.