KRIŽIĆ – KRUŽIĆ IGRA

Autor: BRUNO STEVANOVIĆ

Mentori: MATEA BIOČIĆ i DUNJA TOMLJENOVIĆ

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Category:

Klasična igra Križić – Kružić (programirana u Java jeziku) s 3 moguća izbora težine (igrač protiv igrača, AI lagano, AI nemoguće). Opcija nemoguće radi na bazi „MinMax“ algoritma.