KOZJI POLUTVRDI SIR ZRIO U LIVADSKOM SIJENU

Autor: JOSIP ĐURKOVIĆ

Tvrtka: OPG Đurković

e-mail: jdurkovic1@gmail.com

Kozji polutvrdi sir odležao je jedno izvjesno vrijeme u svježem mirisnom livadskom sijenu iz kojega je pokupio sve blage mirise  te ih takve preko  sira prenosimo na naša nepca. Sir je prekrasne teksture žućkaste boje te lijepo reziv pa ga svrstavamo u skupinu sireva za istinske gurmane i siroljupce!

FAZA RAZVOJA PROIZVODA: GOTOV PROIZVOD

CILJANA SKUPINA: PROIZVOĐAČI