Korištenje Yukawa potencijala za usavršavanje Gamowljevog modela alfa raspada

Autor: Artem Shelamanov

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukraina

e-mail: yevhen.kudriavets@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua

Rad istražuje proces alfa raspada modificirajući Gamowljevu teoriju alfa raspada uzimajući u obzir Yukawin potencijal. Kao rezultat toga, napravljena su mnoga pojašnjenja Gamowljeve teorije, uvedene su nove metode i ideje, a izračuni su pokazali dobru dosljednost s eksperimentalnim podacima.